Tårnet er fra o. 1500.

Kirkens midterste del – ca. halvdelen af skib og kor – er ældst, fra o. 1180. Ca. 80 år senere er kirken forlænget mod øst og mod vest, og koret fik hvælvinger. (Udvendigt antydes disse to byggeafsnit af henholdsvis en romansk og en gotisk frise langs tagskægget). Tårnet tilføjedes o. 1500. Schackenborgs gravkapel på nordsiden er fra 1763 med portal fra 1853. Våbehuset i syd opførtes 1898 som afløser for et ældre våbenhus på samme sted. På oversigtstegningen til venstre er de ældste bygningsdele markeret med de mørkeste mure.

Klik på planen og læs mere om kirkens indretning

Tip: Hvis du bruger mobil så tryk på ikonet for fuldskærm.