Præsten der hed Zoëga

Teksten begynder med “Herunder Hviler Stövd af den i live Velærværdige og Höilærde Hr. WILHADUS CHRISTIAN ZÖGA Sogne-præst for Dahler Menighed i 3 Aar og Mögeltönder Menighed i 34 Aar og (…)”

Ved indgangen findes flere gravsten, der oprindeligt har været placeret i gulvet i kirken. Her ses stenen for Wilhadus Christian Zoëga, sognepræst i Dahler i tre år, i Møgeltønder i 34 år og provst i Møgeltønder herred, født i Wilstrup 15. august 1721, død 23. juni 1790, og hans første hustru Henriette Emilie Zoëga, død 7. dec. 1763. Stenen er af rød kalksten i tre brudstykker, ca. 116 cm bred. Navnene er hugget med store skønskriftsbogstaver i et skriftfelt med rocailledekorationer i hjørnerne.

Zoëga var navnet på en italiensk adelsfamilie. Efter sigende havde en af Vilhelm Zoëgas fjerne forfædre dræbt en adelsmand (hertug?) i Verona og var efterfølgende flygtet til udlandet. Her konverterede han til lutherdommen, men fik tilbudt sit gods tilbage, hvis han forlod denne vranglære. Det ville han dog ikke og blev derfor symbolsk brændt på bålet.
Slægten Zoëga kan faktisk føres tilbage til Italien. Matthias Zoëga, kaldet Dalarpo, blev født i Verona ca. 1544 og døde ca. 1604 i Kiel. Han var en italiensk greve, som blev forvist af paven og omvendt til lutherdommen ved det Mecklenburgske hof omkring 1570-80. Han arbejdede kortvarigt som dansemester ved hoffet på Gottorp, og måske som violinist ved Frederik II’s hof i København. I 1583 bor han i Kiel og får en søn. Slægten flyttede senere længere mod nord og i 1659 blev et barnebarn, Paul Matthiasen Zoëga, sognepræst i Vilstrup ved Haderslev. Siden da har en del præster i folkekirken båret navnet Zoëga, eller været en efterkommer af familien.

Vilhelm Zoëga blev kaldet til præst i Daler i 1753 af Anne Sophie Schack (som ejede kirken på det tidspunkt) og i 1756 til Møgeltønder. I 1758 blev han provst for herredet. Han giftede sig med Henriette, som var datter af overinspektøren på Schackenborg og Trøjborg, og fik fire sønner og en datter.

Det fortælles om Vilhelm, at han var Møgeltønders dygtigste præst nogensinde. Han blev dog indhentet af sin families fortid. En af hans sønner, Georg Zoëga, vendte tilbage til Italien – nærmere bestemt – til Rom. Han blev en anerkendt møntsamler, var ven med kunstneren Bertel Thorvaldsen, giftede sig hemmeligt med den skønne romerinde Maria Pietruccioli, og – sidst, men ikke mindst – konverterede til katolicismen!

Georg Zoëga (1755-1809)