Greven på kalkmaleri

Grev Hans Schack (1609-76) fik i 1661 lensbrev på Riberhus og Møgeltønder. Han er afbildet på et kalkmaleri i korhvælvet i kirken. Det er i og for sig ikke så usædvanligt at afbilde kendte personer, men dog sjældent på kalkmalerier. Og slet ikke på kalkmalerier som er udført mere end 50 år før personen blev født! For kalkmaleriet er fra ca. 1550 og greven er malet som lensmand, dvs efter 1661. Hvordan kan det lade sig gøre?

Grev Hans Schack malet af A.W.Wilckens i 1894-98 på et ældre kalkmaleri fra ca. 1550

Den forreste og knælende konge af de hellige trekonger minder betænkeligt om grev Hans Schack. Han er afbildet på kalkmaleriet, som følge af restaureringen af A.W. Wilckens fra 1894-98. Wilckens ikke blot restaurerede, men opmalede og nykomponerede dekorationer og tilføjede og forandrede endda personer, som tilfældet er med kongen, der blev til Hans Schack. Han er afbildet som en renæssancefyrste med kostbar guldkæde, hvilende om skuldrene på hans pelsforede silkekåbe. Han bærer ikke krone, for traditionen for billeder af de hellige trekonger siger, at den forreste konge knæler i tilbedelse af Jesusbarnet og har lagt sin krone, ligesom en af dem skal være mørk i huden. Desuden værdsatte renæssancemennesker at blive afbildet i al deres rigdom, men alligevel ydmygt bedende til Gud.

Grev Hans Schack (1609-1676)
Grev Hans Schack (1852-1905)

Den bageste af kongerne minder om den daværende grev Hans Schack, altså ham der var greve, da kalkmalerierne blev restaurerede. Han levede fra 1852 til 1905 og ses også på kalkmaleriet mod syd, hvor han står bag Moses sammen med sin søn Otto. Han var lensgreve og ægyptolog og blev i 1880 gift med komtesse Henny Louise Vilhelmine Lerche (1858-1930). På maleriet mod syd ses også den gamle grev Hans Schack.

På modsatte hvælving mod nord ses en række bedende kvinder. Da een af dem er klædt i renæssancedragt er det rimeligt, at formode at det er den gamle Hans Schacks hustru, som var født Anna Blome. Mon ikke, at en af de andre kvinder ligeledes skal forestille den unge Hans Schacks hustru?

Wilckens har da med sin fornyelse af dekorationen i Møgeltønder kirke skabt en fortælling om de første og daværende grevepar som hengivne kristne og som opretholdere af Møgeltønder kirke, gennem deres financiering af istandsættelsen.

Anna Blome (1632-1688)