Greven på kalkmaleri

Grev Hans Schack (1609-76) fik i 1661 lensbrev på Riberhus og Møgeltønder. Han er afbildet på et kalkmaleri i korhvælvet i kirken. Det er i og for sig ikke så usædvanligt at afbilde kendte personer, men dog sjældent på kalkmalerier. Og slet ikke på kalkmalerier som er udført mere end 50 år før personen blev født! For kalkmaleriet er fra ca. 1550 og greven er malet som lensmand, dvs efter 1661. Hvordan kan det lade sig gøre?

Grev Hans Schack malet af A.W.Wilckens i 1894-98 på et ældre kalkmaleri fra ca. 1550

Den forreste og knælende konge af de hellige trekonger minder betænkeligt om grev Hans Schack. Han er afbildet på kalkmaleriet, som følge af restaureringen af A.W. Wilckens fra 1894-98. Wilckens ikke blot restaurerede, men opmalede og nykomponerede dekorationer og tilføjede og forandrede endda personer, som tilfældet er med kongen, der blev til Hans Schack. Han er afbildet som en renæssancefyrste med kostbar guldkæde, hvilende om skuldrene på hans pelsforede silkekåbe. Han bærer ikke krone, for traditionen for billeder af de hellige trekonger siger, at den forreste konge knæler i tilbedelse af Jesusbarnet og har lagt sin krone, ligesom en af dem skal være mørk i huden. Desuden værdsatte renæssancemennesker at blive afbildet i al deres rigdom, men alligevel ydmygt bedende til Gud. Iøvrigt var han jo trods alt også kun greve, og bar derfor ikke krone.