Maria uden farve

Maria står med Jesusbarnet. Statue skåret i egetræ fra senmiddelalderen, dvs. omkring 1500. Statuen har har oprindelig fungeret som sidealter for Maria, hvilket alle kirker havde på den tid. Tilsvarende har der været et sidealter for kirkens værnehelgen (Sankt Nicolaus). I den gotiske periode blev Maria afbildet som en ung mor i lang rød kjole med en blå kappe. Hendes hår var gyldent og hang løst som tegn på, at hun var jomfru. Hun står på en halvmåne, og formen kendes som “den apokalytiske Madonna,” da det refererer til beskrivelsen af Maria i Johannes Åbenbaringen.

 Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved.

Joh. Åbenbaringern kap. 12.1

Marias krone mangler formodentlig, og man kan sagtens forestille sig at den har været lavet af metal og forsvundet, da figuren blev pakket væk i forbindelse med reformationen eller måske snarere indbygningen af pulpiturerne og bænkene i 1690. Maria var placeret i et 2 meter højt skab i skibet foran den venstre væg ved indgangen til koret. Som en pudsig ting kan nævnes, at skabet ikke gik helt tabt, men blev genanvendt til ryggen i et par af kirkebænkene.

Rekonstruktion af bemalingen på Mariastatuen (Erik Kristiansen 2019)

Træskulpturerne i middelalderen var altid bemalede med kraftige og livagtige farver. Da der stadig findes en del Maria statuer med rester af farver fra middelalderen kan man med rimelighed forstille sig at statuen har set således ud, da den var ny. Bemærk at Marias sko stikker ud under kappen.