Kirkens bygningshistorie fra ca. 1180 til idag

Møgeltønder kirke, som den kan have set ud da den blev bygget omkring år 1180. Der er ikke fundet spor efter apsis, men flere andre lignende kirker havde apsis på den tid.
Omkring 1275 blev det gamle kor revet ned og erstattet med et nyt og større. Skibet blev også forlænget mod vest. Kirken har muligvis allerede på dette tidspunkt haft en lille tagrytter til messeklokken.
Omkring 1500 blev skibet forlænget med et tårn, som fik et meget højt spir, belagt med spåntag. Spiret styrtede ned i 1628. På koret tilbyggedes et våbenhus, men den gamle indgangsdør blev fortsat benyttet.
Efter spiret faldt ned i 1628 blev det erstattet med et 10m lavere spir. I 1763 blev familen Schacks gravkapel bygget til koret. De oprindelige vinduer er blevet udvidet og kirken fik blytag og messespiret forsvandt. Den oprindelige indgang fra 1180 benyttes fortsat.

Klik på planen og læs mere om kirkens indretning

Tip: Hvis du bruger mobil så tryk på ikonet for fuldskærm.