Præsten der hed Zoëga

Teksten begynder med “Herunder Hviler Stövd af den i live Velærværdige og Höilærde Hr. WILHADUS CHRISTIAN ZÖGA Sogne-præst for Dahler Menighed i 3 Aar og Mögeltönder Menighed i 34 Aar og (…)”

Ved indgangen til kirken står flere gravsten langs væggen. I blandt dem ses en stor plade af rød kalksten for Wilhadus Christian Zoëga, sognepræst i Møgeltønder fra 1756 til sin død i 1790, og hans første hustru Henriette Emilie Zoëga, død 7. dec. 1763.

Zoëga var navnet på en italiensk adelsfamilie. Efter sigende havde en af Vilhelm Zoëgas fjerne forfædre dræbt en adelsmand (hertug?) i Verona og var efterfølgende flygtet til udlandet. Her konverterede han til lutherdommen, men fik tilbudt sit gods tilbage, hvis han forlod denne vranglære. Det ville han dog ikke og blev derfor symbolsk brændt på bålet.
Slægten Zoëga kan faktisk føres tilbage til Italien. Matthias Zoëga, kaldet Dalarpo, blev født i Verona ca. 1544 og døde ca. 1604 i Kiel. Han var en italiensk greve, som blev forvist af paven og omvendt til lutherdommen ved det Mecklenburgske hof omkring 1570-80. Han arbejdede kortvarigt som dansemester ved hoffet på Gottorp, og måske som violinist ved Frederik II’s hof i København. I 1583 bor han i Kiel og får en søn. Slægten flyttede senere længere mod nord og i 1659 blev et barnebarn, Paul Matthiasen Zoëga, sognepræst i Vilstrup ved Haderslev. Siden da har en del præster i folkekirken båret navnet Zoëga, eller været en efterkommer af familien.

Wilhadus eller på dansk, Vilhelm Zoëga blev født 14. august 1721 i Vilstrup ved Haderslev, hvor hans far Georg (Jørgen) Artem Zoëga var præst fra 1749-55. Vilhelm var næstældste i en søskendeflok på fem. Han blev i syv år sendt i skole i Plön og universitet i Jena og blev hjemvendt kaldet til præst i Daler i 1753 af Anne Sophie Schack (som ejede kirken på det tidspunkt) og i 1756 til Møgeltønder. I 1758 blev han provst for herredet. Han giftede sig med Henriette Clausen, som var datter af overinspektøren på Schackenborg og Trøjborg, og fik fire sønner og en datter. En af sønnerne, Hans Vilhelm, efterfulgte sin far som præst ved Møgeltønder kirke i 1790, men døde allerede i 1797 som 35-årig.

Det fortælles om Vilhelm, at han var Møgeltønders dygtigste præst nogensinde. Han blev dog indhentet af sin families italienske og katolske fortid. En af hans sønner, Georg Zoëga, vendte tilbage til Italien – nærmere bestemt – til Rom. Han blev en anerkendt møntsamler, var ven med kunstneren Bertel Thorvaldsen, giftede sig i 1783 – hemmeligt – med den skønne romerinde Maria Pietruccioli, og – sidst, men ikke mindst – konverterede til katolicismen! Han havde åbenbart store tanker om en af sine sønner, der blev kaldt “Marcus Aurelius Zoëga” efter en af de romerske kejserer. Georg Zoëga døde i Rom i 1809, to år efter sin elskede Maria.

Georg Zoëga (1755-1809)