Maria uden farve

Maria står med Jesusbarnet. Statue skåret i egetræ fra senmiddelalderen, dvs. omkring 1500. Statuen har oprindelig fungeret som sidealter for Maria, hvilket alle kirker havde i katolsk tid, dvs. før Reformationen i 1537. Tilsvarende har der været et sidealter for kirkens værnehelgen, i Møgeltønder er det Sankt Nicolaus, i modsatte side.

I den gotiske periode blev Maria afbildet som en ung mor i lang rød kjole med blå kappe. Hendes hår er gyldent og hænger løst som tegn på, at hun er jomfru. Hun står med Jesusbarnet, som rækker hende et æble som reference til syndefaldet, hvor Eva ofte ses som den der startede syndefaldet ved at række Adam æblet fra det forbudte træ. Maria kaldes af kirkefædrene for “den anden Eva”, da hun ved at føde Jesus ophævede Evas oprindelige synd.

Maria står på en halvmåne, og formen kendes som den apokalytiske Madonna, da det refererer til beskrivelsen af Maria i Johannes Åbenbaringen.

 Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved.

Joh. Åbenbaringen kap. 12.1

På statuen mangler Marias krone, men man kan sagtens forestille sig, at den har været lavet af metal og forsvundet, da sidealtrene blev pakket væk i forbindelse med Reformationen. Mariastatuen var placeret i et 2 meter højt skab i skibet foran den venstre væg ved indgangen til koret. Som en pudsig ting kan nævnes, at sidealteret ikke gik helt tabt ved Reformationen, men at dele af lågerne blev genanvendt til ryggen i et par af kirkebænkene.

Rekonstruktion af bemalingen på Mariastatuen (Erik Kristiansen 2019)

Træskulpturerne i middelalderens kirker var altid bemalede med kraftige og livagtige farver, men farverne er dels blev slidt af, og dels blevet fjernet ved restaureringer i 1800- og 1900-tallet, da man troede at farverne ikke var oprindelige.

Da der stadig findes en del Mariastatuer med rester af de oprindelige farver fra middelalderen, kan man med rimelig sikkerhed forestille sig, at Møgeltønders Maria har set således ud, da den var ny. Bemærk at Marias ene spidse sko stikker ud under kappen. Omkring Maria har der sikkert været en “stråleglans”, dvs. en cirkel af forgyldte “stråler” af træ, som skulle ligne solens stråler. Jævnfør beskrivelsen i Johannes Åbenbaringen ovenfor. Jesusbarnet har muligvis også båret en krone, og kan have haft et æble i sin venstre hånd.

Der findes bevarede sidealtre, bla. i Bedsted og Arrild kirker, også i Sønderjylland. De er blevet nymalede og Maria har mistet sin stråleglans, men de giver stadig en god fornemmelse af, hvordan Møgeltønders Mariaalter har set ud i middelalderen. I Arrild kirke er skabet med de store låger bevarede. Når skabet var lukket så man billeder af St. Mikael og St. Laurentius på højre låges bagside, og Maria Magdalene samt en abbed på venstre låges bagside. Sidealtrene, har ligesom fløjaltertavlerne (læs om Møgeltønders altertavle her) sikkert været lukkede på de almindelige dage, for så at være åbne på festdage, og selvfølgelig særligt på helgenens egen festdag.

Mariaalter fra middelalderen, placeret til venstre på korbuevæggen i Arrild kirke. Møgeltønders Maria har været placeret i et skab af lignende type.