Genforeningen på messehagel

Møgeltønder kirke fik i 1976 en messehagel tegnet af dronning Margrethe. Messehagelen er syet af grønt silkedamask med et broderet kors. Broderierne viser scener fra de centrale begivenheder i kristendommen, samt hilsner til Schackenborg og Møgeltønder. Der er motiver fra Slotsgaden og til minde om Genforeningen er dronningens farfar, Christian X, vist ridende over den gamle grænse ind i Sønderjylland i 1920.

Messehagel tegnet af dronning Margrethe i 1976, her båret af provst Christina Rygaard Kristiansen efter gudstjenesten 14.6. 2020.

Blandt de øvrige motiver ses korsfæstelsen i midten og våbenskjoldet for familien Schack nederst. Navne på alle greverne og grevinderne af Schack er broderet rundt i kanten, startende i hovedenden til venstre med Hans Schack (1609-76) og sluttende med Hans Schack 1930 og Karin Olsen 1937.

Christian X rider over den gamle grænse 10. juli 1920. Foroven dronning Margrethes monogram, et stort “M”, flettet med et “2” og et “R” for “regina” (dronning).