Orienteringsaften d. 9. juni kl. 19.00 i forsamlingshuset.

Mød op i forsamlingsuset tirsdag d. 9. juni kl. 19.00 og vær med til at få indflydelse på, hvad det nye menighedsråd skal arbejde med de næste fire år.

Vel mødt til en god aften med samtale og debat om kirken i Møgeltønder.

Menighedsrådet