Høstgudstjeneste søndag den 9. oktober kl. 10.30

Høstdekoration i kirken

Taknemlighed og glæde er uløseligt forbun­det med hinanden. Derfor er høstgudstjenesten på en og samme gang højtidelig og så utrolig glad. Kom og vær med til at sige tak, og til at række lidt af de gaver vi har fået, videre til dem, der ikke er så heldige, når vi samler ind til Folkekirkens Nødhjælp.

Efter gudstjenesten er det muligt at tage med på sogneudflugten