Gensyn med Torkild Bak

Jens Thorkild Bak
Gensyn med Torkild Bak den 13. november
Det er en stor glæde, at vi kan invitere til
gudstjeneste kl. 10.30 med vores tidligere
sognepræst Jens Torkild Bak.
Efter gudstjenesten lægger vi krans for de
faldne i l. verdenskrig.
Derefter går vi igen ind i kirken til en
pindemad, et glas saft og en snak med
Torkild.

Vel mødt
Menighedsrådet