Menighedsrådet

Konstitueret pr. første søndag i advent, 2020

Hanne Boldt

FORMAND, FORMAND FOR VALGBESTYRELSEN
Hanne Boldt
Ved Åen 13
Møgeltønder
6270 Tønder 
hann1158@aabenraaskoler.dk  / tlf. 28374866 

NÆSTFORMAND, SEKRETÆR
Elsebeth Bjerre Bay
Nørrefoldvej 18
Møgeltønder
6270 Tønder

KONTAKTPERSON
Mona Lene Rasmussen
Erik Lassensvej 8
Gallehus
6270 Tønder

Jens Hansen

KIRKEVÆRGE
Jens Hansen
Nyvangvej 3
Toghale
6270 Tønder    hansen.jens66@gmail.com  tlf. 22603730 

KASSERER
Torben Hviid Nielsen
Bønderbyvej 29
Bønderby
6270 Tønder