Kirkerummets indretning

Klik på planen og læs mere om kirkens indretning

Tip: Hvis du bruger mobil så tryk på ikonet for fuldskærm.

 


 

Kirkens bygningshistorie fra dens opførelse til idag.


 

ca. 1180 – den romanske kirke

Møgeltønder kirke, som den kan have set ud da den blev bygget omkring år 1180. Kirken bestod af skib og kor som kan have haft et apsis (den halvrunde bygning på koret). Der har ikke været et tårn.


 

ca. 1275 – den gotiske kirke

 

Omkring 1275 blev det gamle kor revet ned og erstattet med et nyt og større – et såkaldt langhuskor med tre vinduer i endevæggen. Skibet blev også forlænget mod vest med den indgangsdør, der fortsat benyttes i dag. På den modsatte side findes tilsvarende en dør, beregnet på kvinderne. Forlængelsen kan tydeligt ses ved det skift, der er i frisen under taget på ydermuren. Kirken har formodentlig på dette tidspunkt haft en lille tagrytter til klokken fra 1333, som stadig benyttes.


 

ca. 1500 – den sengotiske kirke

 

Omkring 1500 blev skibet forlænget med et tårn, som i tiden efter fik et meget højt spir, belagt med spåntag. Spiret styrtede ned i julestormen 1628. På koret tilbyggedes et våbenhus, men indgangsdøren fra 1275 blev stadig benyttet.


 

Siden 1763 – kirken i dag

 

Efter spiret faldt ned i 1628 blev det erstattet med et 10m lavere spir. I 1763 blev familen Schacks gravkapel bygget til koret og korets endevæg afstivet. De oprindelige vinduer blev udvidet, kirken fik blytag og messespiret forsvandt. Indgangen fra 1275 benyttes fortsat. Kirken har ikke ændret sig væsentligt siden denne tid, bortset fra en udskiftning af våbenhuset.