Gravkrypten

I koret foran alteret er der en lem i gulvet, som er lukket for publikum. Ad en muret trappe kommer man ned i en gravkrypt under alteret.

Krypten er formodentlig indrettet i 1500-tallet til begravelse for familien Rantzau, men blev i 1696 istandsat og overtaget af familien Schack.

I krypten står tre kraftige ens sarkofager af sandsten, dekoreret med sørgende kvinder og grædende englebørn. På lågene er der et stort stenkrucifiks og en latinsk tekst i versaler og skønskrift som fortæller, hvem der ligger begravet her. Det drejer sig om den anden greve af Schackenborg, Hans Schack (1676-1719, der var i tjeneste hos Louis XIV i Frankrig) og hans første hustru, Anna Margareta Reventlow (1682-1710, der døde i barselsseng) og anden hustru, Anna Sophia Rantzau (1689-1760, der overlevede ham i hele 41 år). Tidligere fandtes også her tre barnekister af egetræ, men de er formodentlig nedsat på familien Schacks gravsted på kirkegården, nord for familiens kapel engang i 1960erne eller senere.

Grev Hans Schacks (1676-1719) sarkofag

På sarkofagerne står der en længere tekst på latin, hvor der fortælles om personen, æresbevisninger, forældre og hvem vedkommende var gift med. Teksterne ender med håbet om en glædelig opstandelse.

Grev Hans Schack (1676-1719). Ukendt maler.

Uddrag af teksterne, oversat fra latin.

Hans Schack til Schackenborg, arveherre til Gram og Brinck, født i Ribe april 1676, stiftsbefalingsmand over Ribe stift 1697, tjente fra 1702 som fransk officer, 1705 fransk overofficer, mistede sin venstre arm i slaget ved Höchstedt, forlod Louis XIV’s tjeneste 1707, blev befalingsmand i fædrelandet 1717 under kong Frederik IV. og geheimeråd i konseillet, æredes 1718 med elefantordenen, præsident for kammerkollegiet 1719 samt andre æreshverv; gift med Anna Margreta, grevinde af Reventlov og Anna Sophia af Rantzav. Seks børns fader. Død i København 22. sept. 1719.

Fru Anna Margareta af Reventlov, født i København 6. okt. 1682, datter af grev Conrad af Reventlov, to rigers kansler; gift med Hans Schack til Schackenborg, stiftsbefalingsmand over Ribe stift, død i barselseng på Gram 21. marts 1710, 28 år gammel efter at have født en søn, grev Otto Didrik Schack.

Anna Sophia Rantzav, grevinde af Schack, født 4. sept. 1689, datter af Christian Rantzav, greve af Rastorph, Saltzav, Ascheberg, Lindav og Burrav; ægtede 1711 Danmarks og Norges geheimeråd Hans Schack, greve af Schack til Schackenborg etc., død 28. sept. 1760.