Genforeningen på messehagel

Møgeltønder kirke fik i 1976 en messehagel tegnet af dronning Margrethe. Messehagelen er syet af grønt silkedamask med et broderet kors. Broderierne viser scener fra de centrale begivenheder i kristendommen, samt hilsner til Schackenborg og Møgeltønder. Der er motiver fra Slotsgaden og til minde om Genforeningen er dronningens farfar, Christian X, vist ridende over den gamle grænse ind i Sønderjylland i 1920.

Messehagel tegnet af dronning Margrethe i 1976, her båret af provst Christina Rygaard Kristiansen ved gudstjenesten 14.6. 2020.

Blandt de øvrige motiver ses korsfæstelsen i midten og våbenskjoldet for familien Schack nederst. Navne på alle greverne og grevinderne af Schack er broderet rundt i kanten, startende i hovedenden til venstre med Hans Schack (1609-76) og sluttende med Hans Schack 1930 og Karin Olsen 1937.

Christian X rider over den gamle grænse 10. juli 1920. Foroven dronning Margrethes monogram, et stort “M”, flettet med et “2” og et “R” for “regina” (dronning).

En messehagel er er en slags kirkelig kappe eller kåbe, som præsten bærer over den hvide alba og præstekjolen. Messehagelen benyttes generelt ved gudstjenester med altergang og ved højtider. De findes i fire farver, svarende til kirkeårets fire farver: hvid til festdagene (fx jul og påske), grøn til Trinitatistiden (fra søndagen efter pinse til første søndag i advendt), lilla til fastetiderne (de 40 dage op til påske og advendtstiden) og rød til pinsen og Skt. Stefansdag. Ikke alle kirker har alle fire messehagler, Møgeltønder kirke benytter den grønne og en ældre messehagel fra 17 årh., der er rød – som de var før ca. 1900, hvor traditionen med farverne indførtes i folkekirken.