Sjældent musikinstrument

I korets vestre hvælving – dvs den nærmest skibet er der et udvalg ef engle, der spiller på forskellige musikinstrumenter. Der spilles både på fløjte, tromme, zink (trætrompet) og orgel. Til højre for orglet finder vi en engel, der spiller på et klaviaturinstrument uden orgelpiper.

Englen med det usædvanlige musikinstrument

Instrumentet er en lille rektangulær kasse med et klaviatur, der stikker ud af kassen. Ser vi godt efter, kan vi se et antal streger på tværs inde i kassen. Det er instrumentets strenge, og da der ikke ses nogen anden mekanik, kan der kun være tale om et klavichord.

Klavichordet var et meget populært klaviaturinstrument fra ca. 1450 til 1800, hvor det nærmest blev udkonkurreret af klaveret. Det er opfundet i middelalderen, og ses af og til afbildet på middelalderlige kalkmalerier, glasmalerier, manuskripter og stenskulpturer. I Danmark kendes der fra middelalderen kun denne afbildning og muligvis en i Rynkeby kirke. Engleorkestre består normalt af fløjter, trommer, violiner, sang og andre blæseinstrumenter. At der her indgår et klavichord fortæller ikke noget om sammensætning af musikinstrumenter i middelalderen, for klavichordet var for svagt til at spille sammen med andre instrumenter, men det fortæller at maleren tilsyneladende har kendt til klavichordet.

MEN – og der er et men. De originale kalkmalerier er fra tiden efter reformationen, men de blev hårdt restaurerede og muligvis endda rekonstruerede af A.W. Wilckens i 1894-98 efter at have været overkalkede. Wilckens har dog næppe kendt til et musikinstrument som klavichordet, men han kan jo have kopieret fra en anden kilde. Det er således ikke helt umuligt, at Wilckens har misforstået det oprindelige kalkmaleri, og at der er tale om et andet klaviaturinstrument, fx et spinet eller et virginal.

Klavichordet er et meget enkelt tasteinstrument. For enden af hver tast er der en lille hammer af metal, som sætter strengen i svingninger, når tasten trykkes ned. I modsætning til klaveret forbliver hammeren i kontakt med strengen, mens den klinger. Det gør at instrumentet er meget følsomt at spille på, men også meget svagt – og egentlig slet ikke egnet til englemusik med basuner og slagtøj.

Moderne reproduktion af et tysk klavichord fra omkring 1700 (bygget af Erik Kristiansen). Bortset fra at klaviaturet ikke stikker ud af kassen er det meget i stil med klavichordet på kalkmaleriet.

I Danmark var klavichordet et forholdsvis almindeligt instrument i velhavende borgerhjem i anden halvdel af det 18. årh.