Maria uden farve

Maria står med Jesusbarnet. Statue skåret i egetræ fra senmiddelalderen, dvs. omkring 1500. Statuen har oprindelig fungeret som sidealter for Maria, hvilket alle kirker havde i katolsk tid, dvs. før Reformationen i 1537. Tilsvarende har der også været et sidealter for kirkens værnehelgen – i Møgeltønder er det Sankt Nicolaus (en skulptur af ham findes på den modsatte væg).

I den gotiske periode blev Maria afbildet som en ung mor i lang rød kjole med blå kappe. Hendes hår er gyldent og hænger løst som tegn på, at hun er jomfru. Hun står med Jesusbarnet, som rækker hende et æble som reference til syndefaldet, hvor Eva forstås som den, der startede syndefaldet ved at række Adam æblet fra det forbudte træ. Maria kaldes af kirkefædrene for “den anden Eva,” da hun ved at føde Jesus sonede Evas oprindelige synd.

Maria står på en halvmåne, og formen kendes som den apokalytiske Madonna, da det refererer til beskrivelsen af Maria i Johannes Åbenbaringen.

 Og et stort tegn viste sig på himlen, en kvinde klædt i solen, med månen under sine fødder og med en krone af tolv stjerner på sit hoved.

Åb. kap. 12.1

På statuen mangler Marias krone, men man kan sagtens forestille sig, at den har været lavet af metal, og forsvundet da sidealtrene blev pakket væk i forbindelse med Reformationen. Mariastatuen var placeret i et 2 meter højt skab i skibet foran den venstre væg ved indgangen til koret. Som en pudsig ting kan nævnes, at sidealteret ikke gik helt tabt ved Reformationen, men at dele af lågerne blev genanvendt til ryggen i et par af kirkebænkene.

Rekonstruktion af bemalingen på Mariastatuen (Erik Kristiansen 2019)

Mariastatuen har dog ikke set ud som den gør i dag. Træskulpturerne i middelalderens kirker var altid bemalede med kraftige og livagtige farver – ligesom altertavlens figurer – men farverne er dels blev slidt af, og dels blevet fjernet ved restaureringer i 1800- og 1900-tallet, da man troede at farverne ikke var oprindelige, og fordi kraftige farver ikke passede med tidens opfattelse af middelalderskulpturer.

Da der stadig findes en del Mariastatuer med rester af de oprindelige farver fra middelalderen, kan man med rimelig sikkerhed forestille sig, at Møgeltønders Maria har set således ud, da den var ny. Bemærk at Marias ene spidse sko stikker ud under kappen. Omkring Maria har der sikkert været en “stråleglans”, dvs. en cirkel af forgyldte “stråler” af træ, som skulle ligne solens stråler. Jævnfør beskrivelsen i Johannes’ Åbenbaring ovenfor. Jesusbarnet har sikkert også båret en krone, og haft et æble i sin venstre hånd.

Der findes bevarede sidealtre, bla. i Bedsted og Arrild kirker, også i Sønderjylland. De er blevet nymalede og Maria har mistet sin stråleglans, men de giver stadig en god fornemmelse af, hvordan Møgeltønders Mariaalter har set ud i middelalderen. I Arrild kirke er skabet med de store låger bevarede. Når skabet var lukket så man billeder af St. Mikael og St. Laurentius på højre låges bagside, og Maria Magdalene samt en abbed på venstre låges bagside. Sidealtrene, har ligesom fløjaltertavlerne (læs om Møgeltønders altertavle her) sikkert været lukkede på de almindelige dage, for så at være åbne på festdage, og selvfølgelig særligt på helgenens egen festdag.

Mariaalter fra middelalderen, placeret til venstre på korbuevæggen i Arrild kirke. Møgeltønders Maria har været placeret i et skab af lignende type. Bemærk at lågerne kan lukkes. De har sikkert tidligere været bemalet med scener fra Marias liv. Se nedenstående alter fra Härads kyrka.
Sidealtre med Maria har været almindelige i middelalderen, men kun få er bevaret efter Reformationen. Her er Mariaaltret med den apokalytiske madonna fra Härads kyrka (ved Strängnäs i Sverige). Maria ses med Jesusbarnet, stjernekrone og strålekransen omkring sig. De fire billeder viser scener fra Marias liv og fungerer som låger. Foto Lars Johnson, 2015.
Mariaalter i Bedsted kirke ved Tønder. Alteret viser Maria med Jesusbarnet. Bemalingen er ikke original, men formentlig fra 1777. Foto 2020