Loftets drabelige billeder

Malerierne er malet af tøndermalerne Johan og Sønnik Sønnichsen i 1740, men har været overmalede med grå maling fra 1837 til 1976. I Ubjerg kirke, syd for Tønder, findes et tilsvarende sæt af loftmalerier, der minder meget om Møgeltønders i udførelsen og motivvalget.

Dommedag. Bemærk, at de døde opstår fra deres grave og at djævelen slæber afsted med de dømte.
Korsfæstelsen. Maria står ved foden af korset, mens en soldat stikker Jesus i siden med en lanse.

Korsfæstelsesscenen på loftet er interessant at sammenligne med korsfæstelsesscenen på altertavlen.

Loftets scene viser en afbildning af evangeliernes beskrivelse af korsfæstelsen, dvs. vi ser Kristus korsfæstet mellem to røvere, soldaten der stikker ham med lansen i siden, Maria ved foden af korset, der bliver trøstet af Johannes, soldaten der kommer for at knuse knoglerne og soldaterne i forgrunden, der spiller lod om hans kappe.

På altertavlen derimod figurerer der også en række figurer, som ikke nævnes i evangelierne. Der er engle, personerne Longinus og Stefaton, de tre Mariaer og mange andre personer tilstede ved korsfæstelsen (læs om altertavlen her), alene ud fra en katolsk tradition.

De to forskellige afbildninger er udtryk for forskellen mellem den middelalderlige katolske kirkes fortælling om korsfæstelsen, der medtager traditionelt legendestof, overfor den evangelisk-lutherske kirkes udlægning efter Reformation (1537), som alene forholder sig til, hvad der står i evangelierne i Bibelen. Reformatoren Martin Luther prædikede om at vende tilbage til kilderne (dvs. Bibelen) og udelade traditionelle legender om helgener.